Żelatyna do klarowania

Zelatyna spożywcza 100 Bloom przeznaczona do klarowania win, soków. Substancja otrzymana na drodze częściowej hydrolizy wiązań peptydowych białka kolagenu.
Krystaliczny związek o słomkowej barwie. Żelatyna poprawia stabilność fizykochemiczną win, stosuje się ją do usunięcia niepożądanych tanin i antocyjanów, a także nadmiaru polifenoli.

Zastosowanie w przemyśle spożywczym, do klarowania soków, win, cydrów, moszczów.