Płyty filtracyjne do filtracji głębokiej

Do filtracji przy użyciu filtrów ramowo-płytowych.Płyty filtracyjne gwarantują neutralny charakter filtrowanych cieczy i wysoką skuteczność filtracji.
Produkowane są z wysokiej jakości mas celulozowych, wyselekcjonowanych ziem okrzemkowych oraz perlitów.