Disiarczyn sodu E 223

Sól sodowa niewystępującego w stanie wolnym, kwasu disiarkawego (pirosiarkawego) o wzorze chemicznym Na2S2O. Jest to biały proszek o charakterystycznym zapachu dwutlenku siarki. Uwalniany SO2 jest konserwantem. Pirosiarczyn sodu jest używany podobnie jak pirosiarczyn potasu. Charakteryzuje go nieco odmienny smak i dozowanie. Jest jednak wydajniejszy niż disiarczyn potasu.

Zastosowanie: w przemyśle napojowym, winiarskim a także owocowo-warzywnym. Substancja ma też zastosowanie poza przemyslem spożywczym np. farbiarstwie, bieleniu itd.