Disiarczyn potasu E 224

Sól potasowa niewystępującego w stanie wolnym kwasu disiarkawego (pirosiarkawego) o wzorze chemicznym K 2 S 2 O 5 jest białym proszkiem o charakterystycznym zapachu dwutlenku siarki. Uwalniany SO2 jest konserwantem.

Zastosowanie: w przemyśle napojowym, winiarskim a także owocowo- warzywnym. Substancja ma też zastosowanie poza przemysłem spożywczym np. farbiarstwie, bieleniu itd.