Nośne płyty filtracyjne

Są to płyty przeznaczone do filtrów ramowo-płytowych przy fitracji z ziemią okrzemkową. Płyty te stanowią przegrodę nośną podczas procesu filtracji z ziemią. Stosowane są w przemyśle winiarskim, klasycznych procesach piwowarskich, do filtracji olejów i innych środków.