Moduły filtracyjne ORBIFILT

Moduły filtracyjne stanowią alternatywę dla standardowej, wgłębnej filtracji z użyciem płyt filtracyjnych. W tym przypadku płyty filtracyjne są mocowane w formie modułu, który stanowi jeden element. Płyty są przymocowane do elementu drenującego w sposób soczewkowy. Element łączący wyposażony jest w pierścień uszczelniający, który zapobiega zakażeniu filtrowanej cieczy przez nieprzefiltrowane ciecze. Kompletny moduł można stosować w zamkniętych systemach filtracyjnych.