Enzym do rozkładu skrobi i dekstryn

GAMMADEX CAL jest to płynna, brązowa substancja, gluko-amylaza przeznaczona do degradacji skrobi. Enzym ten hydrolizuje glikozydowe wiązania -1,4 oraz -1,6 z nieredukującego końca upłynnionej skrobi i uwalnia glukozę. Gammadex CAL jest produkowany na drodze kontrolowanej fermentacji klasycznego szczepu Aspergillus niger . Gammadex CAL stosowany jest w browarnictwie (na warzelni i w fermentowni), gorzelnictwie (w zbożowych i ziemniaczanych zacierach hydrolizowane są dekstryny do cukrów fermentujących) oraz w sokownictwie (by uniknąć zmętnień w klarownych koncentratach np. jabłkowym lub gruszkowym).