Suche aktywne drożdże winiarskie

IOC Bayanus to szczep wyselekcjonowany we Francji w regionie Szampanii. Jest to szczep często używany do fermentacji głównej, jak i do wznowienia fermentacji. Umożliwia szybką i pewną produkcję win białych i czerwonych, o wielkiej finezji, zachowując jednocześnie charakterystykę i swoistość różnorodnych owoców. Drożdże zapewniają szybką i całkowitą przemianę cukru bez niepożądanych związków ubocznych.

Do fermentacji głównej: dla win z moszczu owocowego: wina białe: 1,0 -2,0 kg / tys. litrów, wina czerwone: 2,0 – 2,5 kg /tys. Litrów
Przy wznowieniu fermentacji: dla przygotowania rozruchu kultur : 5 kg/ tys. litrów
Zalecana temperatura 14- 33 0 C (optymalna 22-28 0 C)