Enzym do rozkładu skrobi i dekstryn

GAMYLOZYM AFL jest to alfa-amylaza produkowana na drodze kontrolowanej fermentacji z pomocą wyselekcjonowanego szczepu Aspergillus niger. Enzym ten jest stabilny w niskim pH. GAMYLOZYM AFL jest stosowany do rozkładu skrobi hydrolizując skrobię i dekstryny do maltozy – głównego produktu reakcji enzymatycznej.